Latvijas konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotā konference (LKDIPAK)

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/ču konference (LKDIPAK) ir juridiska persona (reģistrēta Latvijā saskaņā ar Baznīcas kanoniskajām tiesībām), kas apvieno Latvijā dzīvojošos Reliģisko institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību, gan uz pāvesta tiesībām, gan diecēzes tiesībām, augstākos priekšniekus un priekšnieces, kā arī pēc ārpus Latvijas dzīvojošo Konsekrētās dzīves institūtu augstāko priekšnieku/ču lūguma nozīmētos pastāvīgos delegātus/es. Izņēmuma kārtā, kamēr nav iespējams izveidot savu konferenci, LKDIPAK locekļi var būt arī Sekulārinstitūtu priekšnieki/ces vai viņu delegāti/tes. Konference darbojas saskaņā ar Kanonisko Tiesību kodeksa normām (Kan. 115-128, 708-709), šiem Statūtiem un Valsts Likumiem. (LKDIPAK Statūtu ievads)

Latvija ir dalībniece UCESM - Eiropas Konsekrēto konferenču priekšnieku apvienībā (The Union of the European Conferences of Major Superiors)

Atbildīgā institūcijā Vatikānā par konsekrēto personu Institūtiem ir Konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību dikastērija.

Valde

  • Prezidents Janis Meļņikovs sj;
  • viceprezidente Liliane Bertrand OA;
  • sekretāre Anna-Marija PIJ

Kontakti

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotā konference
Mazā Pils iela 2, Rīga, Latvia, LV-1050
phone no. +371 20 076 130
e-mail: konsekretie@gmail.com

Konts:
LATVIJAS KONSEKRĒTĀS DZĪVES INSTITŪTU PRIEKŠNIEKU APVIENOTĀ KONFERENCE
LV44UNLA0055000897721 EUR
Reģ nr. 40801052585

Logo

Logo iekļautais nosaukums ir saīsināts ērtības un skaidrības dēļ, bet iekavās norādīts pilnā nosaukuma akronīms. Savukārt logo simbolikā ir izmantota stilizēta liesmiņa, kas vienlaikus atveido Latvijas karogu.

Lejupielādēt logo